Sporting

Sporting förekommer i flera olika varianter/grenar.
Engelsk Sporting där skjutstationerna placerats ut i naturen.
Internationell Sporting (FITASC) där duvorna varieras mer och ofta skjuts på lite längre avstånd än de övriga grenarna.
I dessa båda Sporting varianterna så går skyttarna runt en bana i grupper om 5-6 skyttar och skjuter de olika stationerna.
En tävling består vanligen av 100-200 duvor.

En tredje variant är Compact Sporting där en existerande skeet eller trapbana kan kompletteras med extra kastare och 5 skjutstationer placeras ut.
Skyttarna placeras en per station och roterar sedan mellan stationerna under serien. En serie som vanligtvis består av 25 duvor.
Duvorna som används är standard 110mm, midi 90mm, mini 60mm, rabbit och battue.
I samtliga varianter av Sporting förekommer såväl enkelduvor som olika former av dubbléer. På banan i Hässleholm, så tränar vi Compact Sporting, men finns så klart möjlighet att även träna för de andra Sporting varianterna om så önskas.
Vi har idag tillgång till 18 kastarmaskiner, vilket gör att vi kan variera träningen så att den passar alla, ung som gammal, nybörjare eller erfaren.
Allt hagelskytte är bra träning inför jakterna, men bättre jaktträning än man kan få på en sportingbana, det går ej att få,
detta då många jaktliga situationer kan efterliknas.