Skjut tider för medlemmar 2023

Samtliga hagel- och kulbanor är stängda för säsongen.

Vi öppnar för medlemmar igen i april 2023. Tiderna kommer under våren att läggas ut på hagel- och kulsektionens respektive sidor. 

Hagelbanorna
Kulbanorna 

För medlemmar med egen nyckel till inskjutnings banan – se tider här 

Hässleholmsortens Jaktskytteklubb