Skjut tider för medlemmar 2024

Våra hagel- och kulbanor öppnar åter i april.

Se skjuttider på hagel- och kulsektionens respektive sidor. 

Hagelbanorna
Kulbanorna 

För medlemmar med egen nyckel till inskjutnings banan – se tider här 

Hässleholmsortens Jaktskytteklubb