Information

Städdag

Gemensam städdag med hagelsektionen blir den 23 mars klockan 09:00. Samling vid klubbstugan. Klubben bjuder på korv och dricka. Gäller kulsektionens medlemmar men även medlemmar som vill hjälpa till och vår-starta våra kulbanor. Välkomna!

Jour på våra banor 2024

Jouren startar den 3 april på våra kulbanor. Då finns skjutledare på plats och du kan träna på älg och grisbanan, även inskjutningsbanan är öppen. Se samtliga tider i vår kulskyttekalender.

Kulskyttekalender