Våra banor

Vi har 4 jaktskyttebanor, varav 2 älgbanor samt 2 grisbanor samtliga med automatisk markering. På grisbanan 4 får man även träna med grövre kalibrer samt .22lr. Endast helmantlade kulor (FMJ) får användas när man skjuter med grövre kalibrer på våra jaktskyttebanor. Detta gäller ej grisbana 3 – se nedan.

Grisbana 3 är endast avsedd för .22lr med automatisk träffmarkering. På denna bana finns också en plingmålsbana som är favorit bland våra yngre medlemmar.

Det är absolut förbjudet att använda annan kaliber än .22lr på grisbana 3 – gäller även plingmålen.

Här finns också en inskjutningsbana för 150, 100 och 50 meter.

Mellan bana  3 och 4  finns vår bana för att skjuta Björn passet. Denna banan får bara användas för detta ändamål.

Under vår, sommar och höst har vi jour på banan. Se tider under fliken ”skjuttider för medlemmar” och under kulskyttekalender.