Kulsektionen

Kulbanechef: Kaj Rosenqvist 0451-513 08, 0706-15 13 08

Bokningsansvarig: Leif Arvidsson 0705-41 43 90 gärna kväll

Öppettider och när det finns skjutledare på banan – se under Skjuttider för medlemmar

Endast skjutledare från kulsektionen och annan, av kulbanechefen, godkänd personal får starta upp våra kulbanor när de ska användas

Inskjutningsbanan får användas av våra medlemmar med egen nyckel och för övriga medlemmar under jourtid. Tillåtna tider finns här på hemsidan och även på klubbens anslagstavlor. Var noga med att följa våra skjuttider då vi har tillstånd att använda våra skyttebanor.

Se mera information under menyn – Inskjutningsbanan.

Kontakt epost: kulsektionen@hlmjsk.com

Följ med på en flygtur över Kulbanorna

OBS! Det kan ta en liten stund att ladda filmen första gången!