Torsdagen den 16/11 är våra kulbanor, även inskjutningsbanan, uthyrda för utbildning.

Kulsektionen