LM-skytte på jaktskyttebanan. Älg bana 2 samt Inskjutningsbanan är upptagna för tävling. Medlemmar som behöver skottställa sina vapen skall använda björnbanan.