Hässleholmsortens Jaktskytteklubb håller årsmöte tisdagen den 12 mars 2024 klockan 19:00 i klubbstugan på jaktskyttebanan

Det är det viktigt med anmälan så att Styrelsen får veta hur många som kommer att närvara på årsmötet.

Anmälan, om ditt deltagande, ska ske till följande mailadresser, senast den 1 mars 2024.

kassor@hlmjsk.com eller info@hlmjsk.com

Klubben bjuder på någon form av förtäring. Om du har någon specialkost/matallergi så ange det i din anmälan

För att få delta på årsmötet krävs att din medlemsavgift för 2024 är erlagd.

Ärende enligt stadgar 

Välkomna hälsar Styrelsen