Det är fortfarande några som inte har betalt in sin medlemsavgift för 2023. Gör det omgående, dels för att få ditt medlemskort innan vi kör igång med jouren och även för att delta i kommande årsmöte. I år är medlemskorten gula och det kommer att kontrolleras vid varje jour och även vid användandet av inskjutningsbanan. Alla som har betalt för 2023 har fått sitt gula medlemskort.