Hässleholms Skytteklubb har hyrt samtliga kulbanor lördagen den 25 och söndagen den 26 februari för Krets-fältskytte Pistol. Även inskjutningsbanan är stängd.