Lämna  Hässleholmsortens jaktskytteklubb som referens.

Fler blodgivare behövs i Skåne för att säkra tillgången på blod i sjukvården. Sparbanken Skåne tar nu ett unikt initiativ för att bidra till att fylla på regionens blodlager. Nya blodgivare får möjlighet att välja en ideell förening i det lokala föreningslivet som banken skänker 1 000 kronor till.

https://www.sparbankenskane.se/share/sparbanken-skane/news/nytt-blodgivarprojekt-ger-dubbelt-till-skane.html